Donacioni juaj është i nevojshëm!

Donate-hands

Fondacioni Ivanaj në New York është një organizatë jofitimprurëse 501 (c) (3) e varur nga bujaria e korporatave, fondacioneve dhe individëve në 100% të buxhetit të saj. Ndihma financiare, dhuratat materiale, shërbimet në bono, grantet e korporatave si dhe sponsorizimet janë të nevojshme për të ndihmuar në misionin tonë të përparojmë kulturën dhe edukimin në Shqipëri.

Donacionet Financiare

Të gjitha donacionet do të marrin një letër nga  ne që do të tregojë se e kemi marrë donacionin, gjë e cila shërben edhe për qëllimet e taksave.

Ne kemi marrëdhënie të veçanta me bizneset dhe korporatat që na sponsorizojnë. Ju lutem na bëni të ditur nëse biznesi ose organizata juaj është duke e marrë në konsideratë një donacion për Fondacionin tonë.

Këtu ju mund të ofroni ndihmën tuaj financiare, e cila shkon direkt tek Martin & Mirash Ivanaj Foundation of New York.

PayPal –  Është duke ofruar ndihmën e tij ndaj OJQ-ve si ne, për të marrë donacione direkte.

 paypal-donate

GuideStar – Një website dhe organizatë ndihmëse për një numër në rritje të organizatave jo fitimprurëse.

 Guidestar

Kur bëni blerje te AmazonSmile -Amazon do ta kalojë një pjesë të fondeve si dhuratë për: M&M Ivanaj Foundation.


“If paying by check, please make the check payable to and mail to:

The Martin and Mirash Ivanaj Foundation
Cherokee station – PO Box 20661
New York, NY 10021-0073 (USA)


Kontribut në materiale

Ne i mirëpresim donacionet në material. Nëse keni një send ose shërbim për të cilin besoni se Fondacioni Ivanaj mund ta përdorë, si për shembull, një libër, një orendi dhe të tjera materiale që varen nga lloji i projektit në të cilin ju vendosni të kontribuoni, ju lutem shkoni këtu.


donate